Girişimcilikte Offline ve Online Olmak: Kadınlar girişimciliği güncelliyor
Girişimcilikte Offline ve Online Olmak: Kadınlar girişimciliği güncelliyor

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Çalışma Grubu kadın girişimcilerin her iki ülkeden hemcinsleriyle iş ilişkileri geliştirmelerine imkan yaratmak ve onların girişimcilik faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Mayıs 2018’de Berlin’de kuruldu. 

TD-IHK Kadın Girişimciler Çalışma Grubu girişimcilikte zamanın ruhunu yakalamanın girişimin sürdürülebilirliği ile rekabet edebilirliğine sağladığı katkıya önem atfetmektedir. Bu bağlamda kuruluş toplantısında belirlediği temel hedeflerin başında kadın girişimcileri teknolojik gelişmelerle değişen iş kurma ve yürütme biçimleri ile çağın girişimcilik eğilimlerine uyum sağlamaları için desteklemek ve bu alanlarda birbirlerinin deneyimlerinden karşılıklı olarak faydalanabilecekleri bir ağ kurmak yer alıyor. 

Benimsediğimiz hedefler ekseninde TD-IHK Kadın Girişimciler Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısını 28 Kasım 2018 tarihinde 15:00-20:00 saatleri arasında, Frankfurt am Main’de düzenliyoruz. 

Markalaşma ve uluslararasılaşmanın önemi gibi genel girişimcilikte değişen algılama biçimleri ile günlük hayatın bir parçası olan dijitalleşme ve teknolojinin gücünün girişimciliğe yansımalarının kadın girişimcilik perspektifinden ele alınacağı

’’Girişimcilikte Offline ve Online Olmak: Kadınlar girişimciliği güncelliyor‘’ etkinliğimize sizi davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Genel Sekreter

Okan Özoğlu