Kurum

Türk-Alman Ticaret Ve Sanayi Odası 

TD-IHK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi  Odaları  Birliği  (DIHK)  arasında  imzalanan  protokol  sonucu, 2003 yılında kurulmuştur.
TD-IHK Türkiye ve Almanya arasında gelişen her türlü ticari konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için bir temas noktası ve arabulucu olarak rol oynamaktadır.

"TD-IHK'nın amacı, ekonomi, ticaret, sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin  konularda Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllar boyunca kökleşen ticari ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmektir.

Bu nedenle TD-IHK, her iki ülke pazarları arasındaki etkileşimi artıran ve kolaylaştıran bir köprü görevini üstlenmektedir."

 

 

 

TD-IHK'nın her iki ülkede küçük ve orta ölçekli şirketlerden, küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlere, kalkınma ajanslarından ticaret odalarına kadar uzanan bir üye skalası bulunmaktadır. Üyeleri arasındaki bu çeşitlilik Oda'nın her iki ülkedeki etkinlik alanının genişliğine referans oluşturmaktadır. TD-IHK, üyelerinin menfaatlerini temsil ederek, onların ekonomik, sosyal ve toplumsal alanlarda faaliyet gösteren bölgesel ve ulusal kurumlar ile temaslarda bulunmalarına imkan sağlamaktadır.

 

TD-IHK, Almanya‘yı veya Türkiye‘yi ilgilendiren her türlü ekonomik konuda, kuruluşlarla, hizmet sektörüyle ve multiplikatörlerle, aracı ve buluşma noktası olarak temas halindedir. TD-IHK, Almanya’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin çıkarlarını savunup, onların yerel ve federal düzeydeki başlıca toplumsal ve ekonomik kurumlarla bütünleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca göçmen kökenli gençlerin, meslek hayatına atılmalarında destek vermektedir. Her iki dilde eğitilmiş uzman personel ve yöneticiler, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde anahtar rol oynamakta ve entegrasyon çalışmalarının başarılı olmasını sağlamaktadırlar. Faaliyetlerimiz ile Türk ekonomisinin Avrupa’ya entegrasyonu açısından, daha büyük refah ve güvence için önemli katkılarda bulunmaktayız.

 

İki toplumda kabul gören saygın bir iletişim ve diyalog platformu olarak her iki ülkeden üyelerimize, diğer ülke pazarına girişte oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.

 

Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

  • Satış - pazarlama şansı ve yatırım imkanları konusunda araştırma ve bilgilendirme
  • Vergi, ekonomi ve iş hukuku konularıyla işyeri açma ruhsatı hakkında bilgilendirme ve uzman ağımızla iletişim sağlama
  • Almanya ve Türkiye’ye yönelik güncel iş birliği talepleri hakkında bilgilendirme
  • Delegasyon gezileri düzenleme ve yeni pazarlar ve yeni iş ortakları tanıma imkanı sağlama
  • Güncel toplantılar ve etkinlikler hakkında bilgilendirme
  • Yapılmış detaylı pazar araştırmaları ve kapsamlı adres - veri bankalarına ulaşım imkanı sağlama
  • Seminer, bilgilendirme toplantıları, açık oturumlar, sergi ve fuar organizasyonu
  • Politika, ekonomi ve hükümet çevrelerinden kurumlar nezdinde ve karar merciindeki kişiler düzeyinde ilişki imkanı
  • İş bağlantıları yaparken ve iş birliği imkanı ve ortaklık arama konusunda destek
  • Çok dilli olan uzmanlarımızın karşılaşabileceğiniz dil ve kültürel engellerin kalkması konusundaki yardım. 

 

Bunun yanı sıra uyum politikalarına da katkılar sağlayan TD-IHK, gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanda da kendini önemli bir aktör olarak kabul ettirmiştir.

TD-IHK 15. Olağan Genel Kurul ToplantısıTD-IHK 15. Kuruluş Yılı Kutlaması2012

Berlin'e Taşınma

Faaliyetlerini 2011 yılı sonuna kadar Köln'deki merkezinden ve bölge temsilcilerinin desteği ile yürütmüş olan Oda, Yönetim Kurulu'nun kararı sonucunda 2012 yılının başında Berlin'e taşındı.

2004

Resmi Açılış Töreni

Açılış Törenine dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Peer Steinbrück'ün teşrifleriyle, ekonomi, siyaset ve medya evrelerinden 1.400 katılımcının eşliğinde gerçekleşen resmi açılış töreni ortaya koymuştur.

2003

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kuruluşu

22 Ekim 2003 tarihinde, Köln'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. DIHK ve TOBB, Odamızı kuruluşundan bu yana birer temsilcinin Yönetim Kurulu'na katılmasıyla destekleyerek iki kurum arasındaki yakın işbirliğinin altını çizmektedir.

1994

Almanya ve Türkiye'de Ortak Odalar Kurulması Kararı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, 1994 yılında imzalanan bir protokol sonucu Almanya ve Türkiye'de ortak odalar kurulması kararı alınmıştır.