TD-IHK Web Semineri: İstanbul Tahkim Merkezi’nin önemi ve Corona sürecinde Online Tahkim
TD-IHK Web Semineri: İstanbul Tahkim Merkezi’nin önemi ve Corona sürecinde Online Tahkim

TD-IHK Web Semineri: İstanbul Tahkim Merkezi’nin önemi ve Corona sürecinde Online Tahkim

Sayın İlgili,

 

Uluslararası ticarette en önemli unsurlardan birisi olası uyuşmazlıklarda uygulanacak olan hukuku doğru seçebilmektir. Bu bağlamda tahkimin uluslararası ikili sözleşmelerde önemi yadsınamaz.

 

Almanya ve Türkiye arasında yapılan çeşitli yatırımlarda ve ticarette hukuki ihtilafların vukuunda uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurum olan İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) önemi büyüktür.

 

Corona Virüsü her alanı etkilediği gibi ticareti, sözleşmeleri ve dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yollarını da etkilemiştir. Bu bağlamda Corona döneminde tahkimin online platformlarda görülmesi konusunda çalışmalar yapan ISTAC, salgın koşullarında da tahkim yargısına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

İstanbul Tahkim Merkezi’nin önemini ve Corona sürecinde online tahkimi 30 Haziran 2020 tarihinde saat 15:00’te (Türkiye saati ile 16:00) ISTAC Yönetim Kurulu ve Milletlerarası Divan Başkanı Sayın Prof. Dr. Ziya Akıncı ile yapacağımız web seminerinde konu alacağız. Sizleri de içtenlikle davet ederiz.

 

Katılmak için bir zoom hesabına ihtiyacınız olacaktır. Eğer yoksa bu link üzerinden ücretsiz ve kolayca sadece e-posta adresi ile kaydolabilirsiniz.

 

Katılmak için lütfen seminerimize kaydolun

 

Kayıt yaptıktan sonra zoom platformu üzerinden kişisel katılım linkiniz oluşturulup otomatik olarak tarafınıza gönderilecektir.

 

 

Sağlıklı kalın!

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

Prof. Dr. Ziya AKINCI

 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Ziya Akıncı, 6570 sayılı Kanun ile kurulan İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Ziya Akıncı Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) Komitesi üyesidir. Prof. Dr. Ziya Akıncı ICC, ICSID, TRAC, SCC, LCIA ve Ad Hoc kuralları uyarınca gerçekleşen tahkimlerde hakemlik ve taraf vekilliği yapmıştır. Prof. Dr. Akıncı, yerel ve milletlerarası birçok inşaat projesi, enerji projeleri, yatırım uyuşmazlıkları, şirket birleşmeleri, GSM lisanları gibi, kapsam ve karakteri çok çeşitlilik arz eden tahkim uyuşmazlıklarında yer almıştır. Birçok tahkim davasında da Prof. Dr. Ziya Akıncı’dan uzman görüşü talep edilmiştir. Prof. Dr. Akıncı 1986 yılında Baro’ya kaydolmuştur. 1991 yılında Exeter Üniversite’sinde ve 1987 yılında Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği yüksek lisans eğitiminin ardından 1992 yılında doktorasını tamamlamıştır. Prof. Akıncı’nın Milletlerarası Tahkimden, Uluslararası İnşaat Sözleşmelerine kadar çok çeşitli alanda yayınlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.