Uluslararası Ticarette Tahkim ve Arabuluculuk
Uluslararası Ticarette Tahkim ve Arabuluculuk

Değerli Üyelerimiz, Değerli Dostlar,

Uluslararası ticarette en önemli unsurlardan birisi, olası uyuşmazlıklarda uygulanacak olan hukuku doğru seçebilmektir. Bu bağlamda tahkimin uluslararası ikili sözleşmelerde önemi yadsınamaz. Almanya ve Türkiye arasında yapılan çeşitli yatırımlarda ve ticarette hukuki ihtilafların vukuunda uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurum olan İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) önemi büyüktür. Milli ve Milletlerarası olmak üzere iki Divan’a sahip olan ISTAC’ın Milletlerarası Divan’ı çoğunluğu yabancı, dünya çapında üne sahip prestijli hukukçulardan oluşmaktadır.

Hem Divan’ın demografik yapısı hem de 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları’ nın çağdaş ve yenilikçi yapıları özellikle yabancı yatırımcılara güven vermektedir. ISTAC Yönetim Kurulu ve Milletlerarası Divan Başkanı Sayın Prof. Dr. Ziya Akıncı, 02 Kasım 2019 Cumartesi günü 11:00 – 13:00 saatleri arasında Türk – Alman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan toplantıda hem ISTAC’ı tanıtacak hem de genel bir şekilde tahkim konusunda bilgilendirmeler yapacaktır.

Sizleri de bu etkinliğimizde görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtiriz.

Saygılarımla,

Okan Özoğlu

Genel Sekreter