TD IHK “İkinci yılın sonunda ‘Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın güncel durumu” konulu web semineri gerçekleştirildi
“İkinci yılın sonunda ‘Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın güncel durumu” konulu web semineri gerçekleştirildi
“İkinci yılın sonunda ‘Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın güncel durumu” konulu web semineri gerçekleştirildi

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), 12.04.2022 tarihinde Uzman Avukatlar Dr. Hayriye-Yerlikaya Manzel ve Dr. Martin Manzel ile “İkinci yılın sonunda ‘Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın güncel durumu” konulu web seminerini gerçekleştirmiştir.

Mart 2020’de, yurt dışından nitelikli göçü güçlendirmeyi amaçlayan Nitelikli İşgücü Göç Yasası (FEG) yürürlüğe girmiştir. Federal İş Bulma Ajansı ve Yabancılar Dairelerine de birtakım yeni görevler verilmiştir. Örneğin, üçüncü ülkelerden nitelikli işgücü göçüne ilişkin yasal düzenlemeler basitleştirilmiştir.  Ancak pandemi ve beraberindeki tedbirlerle uygulama durma noktasına gelmiştir.

Göç hukuku ve aile hukuku konularında Uzman Avukatlar ve aynı zamanda üyelerimiz Sayın Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel ve Sayın Dr. Martin Manzel, Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın güncel durumu ve prosedürü başta olmak üzere kalifiye eleman eksikliği yaşayan işverenlerin ve Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelen potansiyel çalışanların yararlanabileceği koşullar hakkında bilgiler vermişlerdir.

Yürürlüğe girmesinden tam iki sene geçen Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın geçtiğimiz süredeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukatlarımız, Almanya’nın git gide artan nitelikli eleman açığına dikkat çekmişlerdir. İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan iki yıl önceki açıklamalara göre 2060 yılına kadar her yıl 260 bin kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğu ön görülmesine rağmen son iki sene içerisinde bu sayının değişerek ancak yılda yaklaşık 400 bin kişilik bir net göç olması durumunda telafi edilebileceği bildirilmiştir. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) tarafından iki ay öncesinde yapılan açıklamalara göre ise, Almanya’da demografik nedenlerle iş gücü arzındaki düşüşün git gide daha büyük bir sorun olacağı ve 2030 yılına kadar yaklaşık 5 milyon kalifiye elemana ihtiyaç duyulacağı öne sürülmüştür.

Nitelikli işçi açığını karşılamak için Mart 2020’de yürürlüğe giren yasadan iki yıl geçmesine rağmen sorunun hala ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Av. Dr. Martin Manzel, yasa birçok alanda kolaylık sağlayıp rahatlama getirmiş olsa da, yasama organının harekete geçmesi ve yasal anlamda birtakım düzeltmeler yapılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Nitelikli İşgücü Göç Yasası kapsamında ‘nitelikli eleman’ olarak Almanya’da denkliği tanınmış üniversite mezunları ve yine Almanya’da denkliği tanınmış, en az iki yıllık nitelikli mesleki eğitim almış kişilerin tanımlandığını söyleyen Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel, tanınan nitelikler için bir öncelik kontrolü olmadığını ve meslekler ile ilgili sınırlandırmanın da artık geçerli olmadığını dile getirmiştir.

Anabin veri tabanı, denklik konusunda üniversitelerin veya bölümlerin tanımlı olup olmadığının kontrolünü yapmak için kullanılırken, aynı zamanda yabancı niteliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sağlamakta ve Alman eğitim sisteminde yabancı niteliklerin sınıflandırılmasında yetkilileri, işverenleri ve özel kişileri desteklemektedir.

Uygulamada yüksek oranda başvuru yapıldığını ve başvuruların yalnızca bir kısmının incelemeye kabul edildiğini ve bunlardan da hepsine denklik verilmediğini vurgulayan Av. Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel, uzun onay süreçlerinin nitelikli işgücü göçlerinin engeline yol açtığına dikkat çekmiş, acil ihtiyaç duyulan hemşirelik personel alımlarında bu sürecin 1 ila 1,5 yılı bulabildiğini söylemiştir.

Yetkililer tarafından sunulan hızlandırılmış prosedürlerin, personel eksikliği nedeniyle tam olarak işe yaramadığını aktaran Av. Dr. Martin Manzel, normal prosedürler ile kıyaslandığında kayda değer bir farkı olmadığını dile getirmiştir. Korona pandemisi ve Ukrayna’ya karşı savaş gibi mevcut krizler de hem personel hem de zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Genel çıktı olarak, mevcut haliyle ve uygulamada Nitelikli İşgücü Göç Yasası’nın amacını tam anlamıyla yerine getiremediği, yasa koyucu ve uygulayıcı makamlar tarafından daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Son olarak Av. Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel, Alman Yönetim Akademisi Aşağı Saksonya (DMAN) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) arasındaki Alman-Türk nitelikli işgücü projesini sunmuştur. Proje kapsamında üniversite ve meslek okulları mezunları genel ve özel kurslar ile Almanya’daki çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Almanya’daki mesleki ve özel hayata hazırlık, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin inisiyatifi çerçevesinde kurulan personel ve yönetim danışmanlığı şirketi elemanya GmbH’nın ve Göç Hukuku’nun yanı sıra vize konularında da uzmanlaşmış hukuk şirketi Manzel-Yerlikaya’nın hizmetleriyle tamamlanmaktadır. Türkiye’deki büyük bir medya kampanyası sayesinde ise Türk halkının projeye büyük bir ilgisi söz konusudur.

Avukatlarımız Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel ve Dr. Martin Manzel’e değerli katkıları için ve tüm katılımcılara etkinliğimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.


News