TD IHK “Nitelikli İşgücü Göç Yasasında Yenilikler” konulu hibrit toplantı gerçekleştirildi
“Nitelikli İşgücü Göç Yasasında Yenilikler” konulu hibrit toplantı gerçekleştirildi
“Nitelikli İşgücü Göç Yasasında Yenilikler” konulu hibrit toplantı gerçekleştirildi

20.04.2023: Vasıflı eleman açığı konusu güncelliğini koruyor. Almanya'da pek çok şirket nitelikli eleman sıkıntısı çekiyor; sağlık ve gastronomi sektörlerinde, çok sayıda zanaat dallarında ya da lojistik sektöründe şirketler eleman arıyor. Mevcut çalışmalar, nitelikli eleman eksikliği nedeniyle 630.000 açık pozisyondan bahsediyor. Demografik değişim nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu ihtiyacın giderek artması bekleniyor.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, göç ve aile hukuku konularında Uzman Avukatlarımız Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel ve Dr. Martin Manzel iş birliğinde “Nitelikli İşgücü Göç Yasasında Yenilikler” konulu hibrit seminerini 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Yeni yasa tasarısı, üçüncü ülkelerden işgücü göçünün kolaylaştırılmasını öngörmekte. Uzman Avukatlar, taslağın işverenin beklentilerini ve genel durumu karşılayıp karşılamadığı ve seçilen yaklaşımların ne kadar uygulanabilir olduğu hakkında konuştular. Taslak, “yeterlilik”, “deneyim” ve “potansiyel” sütunlarına dayalı bir sütun sisteminin uygulanmasını öngörüyor. Genel olarak, nitelik (kalifikasyon) ne kadar yüksekse, göçün o kadar kolay hale geldiği söylenebilir. Özellikle olumlu bir husus, pratik iş deneyiminin önemli bir rol oynayabilmesidir, çünkü belirli koşullar altında mesleki deneyim kanıtlanabilirse ve kişinin kendi ülkesinde devlet tarafından tanınan bir mesleki yeterliliğe veya üniversite diplomasına sahip olması durumunda denklik prosedürü gerekliliğini yitirir. Buna karşılık, “potansiyel” başlığı altında yer alan ve iş veya eğitim yeri aranması için 1 yıllık oturum hakkı vaat eden kartı, puan sisteminin çok karmaşık ve çok yüksek engellerle ilişkili olması nedeniyle ihtiyaçları karşılamamaktadır.

Genel olarak, dijitalleşme eksikliği, yetkili birimlerdeki personel eksikliği ve yüksek bürokrasinin durumu daha da kötüleştirdiği söylenebilir. Yeni yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğini ve uygulamanın buna nasıl bir tepki vereceğini zaman gösterecek.

Üyemiz ve Uzman Avukatlarımız Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel ve Dr. Martin Manzel’e, tüm katılımcılarımıza ve konuklarımıza teşekkür ederiz! 


News