TD IHK Farklı eyaletlerde düzenlenecek „TD-IHK Üye Buluşmaları“ seri toplantılarının ilki 15 Ocak`ta Berlin`de gerçekleştirildi
Farklı eyaletlerde düzenlenecek „TD-IHK Üye Buluşmaları“ seri toplantılarının ilki 15 Ocak`ta Berlin`de gerçekleştirildi
Farklı eyaletlerde düzenlenecek „TD-IHK Üye Buluşmaları“ seri toplantılarının ilki 15 Ocak`ta Berlin`de gerçekleştirildi

„TD-IHK Üye Buluşmaları“ toplantılarının ilki TD-IHK`nın Berlin´de bulunan ofisinde 15 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Berlinli Oda üyeleri, Oda`nın faaliyetleri ve 2018 çalışma yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi alma imkanı buldu.

TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu selamlama konuşmasının ardından katılımcı üyeleri Oda`nın faaliyetleri ve yıl içerisinde hayata geçirilmesi hedeflenen projeleri hakkında bilgilendiren bir sunum yaptı. Hedeflerin hayata geçirilmesinde Oda`nın bu yıl da önemli zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini ancak politik alandaki normalleşme göz önünde bulundurulduğunda TD-IHK`nın karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına yoğun olarak devam edeceği belirtildi. Bunun yanında TD-IHK`nın,  Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) ve Alman-Türk Enerji Komisyonu tarafından ortaya konan pazara giriş problemlerini ve ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırabilecek ayrıca AB-Türkiye Gümrük Birliği`nin geliştirilmesine katkı sağlayacak hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynacağının üzerinde duruldu.

2018 çalışma yılı için Oda`nın aşağıdaki ana hedefleri benimsediği paylaşıldı.

 1. 1. Ülke genelinde Üye Buluşmaları toplantılarının yapılması ve farklı bölgelerdeki üyelerle dönem dönem buluşarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması
 2. 2. Türkiye`den Almanya`ya gelen ekonomi heyetlerinin karşılanması ve Almanya`da iş ilişkileri geliştirmelerine destek olunması
 3. 3. Türkiye`nin önemli sanayi bölgelerine heyet gezileri düzenleyerek, Alman sanayicilerini Türkiye`deki yatırım alanları hakkında bilgilendirmek
 4. 4. Çalışma gruplarının yeniden faaliyete geçirilmesi (Gümrük, Hukuk, Otomobil, Enerji)
 5. 5. Kadın Girişimciler Çalışma Grubu`nun kurulması
 6. 6. „Şömine Toplantıları“ adıyla düzenlenen seminer serilerinin yeniden gerçekleştirilmesi
 7. 7. Networking Events
 8. 8. „Türk Sanayisi ve Rekabet Edebilirliği“ adlı bir panel programının gerçekleştirilmesi
 9. 9. 2018 yılı içerisinde önemli fuarlara katılım
 10. 10. Türkiye ve Almanya`da ekonomi alanında faaliyet gösteren önemli dernek ve kurumlarla işbirliklerinin arttırılması
 11. 11. Sektörlere özgü bilgilendirme yayınlarının ve TD-IHK Ekonomi Dergisi`nin hazırlanması
 12. 12. Alman-Türk Ticaret Odası (AHK Türkiye) ile ortaklaşa etkinliklerin düzenlenmesi
 13. 13. Çatı kuruluşlarımız olan Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak bir Türk-Alman Ekonomi Forumu`nun düzenlenmesi
 14. 14. Genel Kurul Toplantısı

Toplantının devamında katılımcılar TD-IHK`nın 2018 yılı için hazırladığı eylem planı ve etkinlikleri hakkındaki görüşlerini paylaştılar. TD-IHK Başkan Yardımcısı Mehmet Eskiyapan ve TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya katılımcıların soru ve önerilerini değerlendirdirerek her üyenin TD-IHK`nın çalışmaları için önemli bir anlam ifade ettiğinin altını çizdiler.

Gelecek Üye Buluşmaları Toplantıları aşağıdaki tarih ve şehirlerde gerçekleştirilecektir:

• 22 Ocak 2018 Münih

• 23 Ocak 2018 Stuttgart

• 24 Ocak 2018 Frankfurt am Main

• 29 Ocak 2018 Köln

 


News