TD IHK Nitelikli İşgücü Göç Yasası - Alman ekonomisi için yeni fırsatlar
Nitelikli İşgücü Göç Yasası - Alman ekonomisi için yeni fırsatlar
Nitelikli İşgücü Göç Yasası - Alman ekonomisi için yeni fırsatlar

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) tarafından 15.'cisi düzenlenen "Yuvarak Masa Hukuk" Berlin'de toplandı. Dr. Martin Manzel, Dr. Sezai Kaya ve Avukat Esat Bulut’un sunum yaptığı, 40’dan fazla kişinin katıldığı toplantının ana konusu, Almanya’da 1 Mart’ta yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşgücü Göç Yasası'ydı.

Yeni düzenlemeler, nitelikli işçilerin Avrupa dışından göç etmesini kolaylaştırmakta ve şirketlerin vasıflı işçiler için ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Göç hukuku uzmanı avukat Dr. Martin Manzel, yaptığı sunumda ikamet hukuku prosedürleri ve yasanın getirdiği önemli yenilikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

‘Nitelikli eleman’ terimi yürürlüğe girecek yasanın merkezinde yer alıyor. Nitelikli eleman olarak Almanya’ da denkliği tanınmış üniversite mezunları ve yine Almanya’ da denkliği tanınmış, en az iki yıllık nitelikli meslek okul mezunları geçiyor. Görünen o ki, niteliksiz elemanlara, daha önce de olduğu gibi, yeni yasanın düzenlemelerine göre de Almanya’ da legal çalışabilmeleri için yine herhangi bir imkân tanınmıyor.

Diğer yandan, yeni yasa kapsamında ‘nitelikli eleman’ terimi genişletilerek, her meslek dalından kalifiye elemana Almanya’ da çalışma imkânı tanınacak. Daha önceki yasal koşullara göre nitelikli meslek okullarından mezunların Almanya’ya göçü ancak Federal İş ve İşçi Bulma Kurumunun vereceği bir onay ile mümkündü.

Bir başka değişiklik ise, iş verenlerin artık İş Bulma Kurumu’nun ‘öncelik koşulunu’ dikkate almaksızın karar verebiliyor olmaları. Şimdiye kadar geçerli olan ‘öncelik koşulundan’ dolayı önce aynı nitelikte bir Alman veya AB vatandaşın olup olmadığının incelenmesi yapılmak zorundaydı. Yeni yasal düzenlemeler ise iş verenlerin kimi işe alacakları konusunda daha özgürce karar verebilmelerini sağlayacak.

Sadece bir işe başlamak için değil, ‚Nitelikli Eleman Göçü Yasası‘ nitelikli elemanlara aynı zamdanda iş aramaları için süreli oturum hakkı tanıyor. Bu ayrıcalıktan daha önce sadece üniversite mezunları faydalanabiliyorken artık denkliği tanınmış, nitelikli meslek eğitimi mezunları da faydalanabilecek.

Bunun dışında Almanya’da meslek eğitimi için bir iş yeri aramak isteyen kişiler de yeni yasa kapsamında iş yeri aramak üzere süreli oturum hakkı sahibi olabilecekler.

Yeni yasa bir yandan işçilere daha geniş kapsamda hak tanırken, öte yandan ise iş verenler açısından da çok sayıda yükümlülükleri beraberinde getiriyor. Örneğin, Yabancılar Daireleri’ne, İş ve İşçi Bulma Kurumu‘ na ve Sosyal Sigorta kurumlarına çeşitli bildirimlerin yapılması gerekiyor. Gerekli bildirimlerin ihmâl edilmeleri hâlinde ciddi para cezaları verilebiliyor. Bu sebepten dolayı Alman işverenlerinin de yürürlüğe girecek olan ‚Nitelikli Elema Göçü Yasa’sı‘ hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları şiddetle tavsiye ediliyor.

Alexion Partners İnsan Kaynakları Uzmanı, Dr. Sezai Kaya işe alım süreçlerinin optimizasyonu, iş başvurusu yapanlar ve işverenlerin yönlendirilmesin, işçi ve işveren entegrasyonu ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine yönelik danışmanlık hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

TD-IHK Yönetim Kurulu üyesi Süreyya İnal tarafından yönetilen toplantı soru ve cevaplarla sona erdi.


News