TD IHK TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Milletvekilleri TD-IHK’yı ziyaret etti
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Milletvekilleri TD-IHK’yı ziyaret etti
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Milletvekilleri TD-IHK’yı ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren “Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu"nun Berlin ziyareti çerçevesinde komisyon üyesi Milletvekilleri ve TBMM Temsilcileri, TD-IHK çatısı altında iş kadınları ve yöneticiler ile 5 Temmuz 2022 tarihinde bir araya geldi.

Kahvaltı eşliğinde yapılan görüşmede iki ülkenin uygulamaları, pratikteki sorunlar, çözüm önerileri, yasa inisiyatifleri ve değişiklikleri ve uyum süreçleri gibi konular ele alındı. Bu konuların yanı sıra, OECD tarafından kadın erkek eşitliği için önerilen önlemler değerlendirildi. Öneriler arasında çocuk bakımını genişletme, aile ve iş uyumunu geliştirme, kadınlara daha iyi kariyer ve kazanç fırsatları yaratma, meslek seçimlerinde toplumsal ve kalıplaşmış cinsiyet yargılarını ortadan kaldırma, finansal ve emeklilik durumlarının gelişmesi gibi konular yer aldı.

Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu Temmuz 2021 yılında kuruldu. Amacı kadın istihdamını teşvik etmeye ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütmektir.

Komisyon üyesi Sayın Vekillere ve programımıza iştirak eden Oda üyelerimize katılımları ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. 

News