TD IHK T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı TD–IHK’yı ziyaret etti
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı TD–IHK’yı ziyaret etti
T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı TD–IHK’yı ziyaret etti

10 Eylül Salı günü TD-IHK’da düzenlenen iş kahvaltısına konuk olan T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın yanı sıra T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve çeşitli şirket ve kurum temsilcilerinden yaklaşık olarak 30 kişi katılmıştır. Sayın Kaymakcı özellikle iki ülke arasındaki ilişkilere değinmiştir.

TD-IHK Başkan Yardımcısı Mehmet Eskiyapan’ın açılış konuşmasından sonra Sayın Kaymakcı iki ülkenin birbirleri için olan öneminden bahsederek özellikle ticari ilişkilere değinmiştir. „Türkiye ticari olarak Avrupa Birliği üyesidir.“ diyen Kaymakcı özellikle sanayi, enerji ve dijital alanlarda iş birliğinin daha sıklaşması konusunda karşılıklı bir istek olduğundan bahsetmiştir.

Gümrük Birliği, Brexit, Türkiye Cumhuriyetinin reform gündemi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi için yapılan müzakereler de görüşülen konular arasında yer almıştır. Avrupa Birliği’ne giriş şartlarını belirleyen toplamda 35 müzakere konusundan şimdiye kadar „Bilim ve Araştırma“ adlı 25. Bölüm tamamlanmıştır. Buna rağmen kapsamlı reform planlarının Alman ve Türk yatırımcılarının işlerini kolaylaştırması beklenmektedir.

Akabinde Sayın Kaymakcı ve katılımcılar arasında soru – cevap şeklinde devam eden kısımda Gümrük Birliği, ithalat – ihracat konuları ve  zorlukları ele alınmıştır.Kahvaltı TD-IHK’nın Sayın Kaymakcı’ya onur plaketini takdim etmesiye son bulmuştur.     


News