TD IHK T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat kurumumuzu ziyaret etti
T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat kurumumuzu ziyaret etti
T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat kurumumuzu ziyaret etti

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, Berlin ziyareti kapsamında kurumumuzu ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ticari ilişkilerin boyutları ele alındı ve gelecekteki iş birliği olanakları değerlendirildi.

TD-IHK Başkan Yardımcısı Mehmet Eskiyapan’ın açılış ve selamlama konuşmasının ardından T.C. Berlin Büyükelçisi Sayın Ahmet Başar Şen, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkiler konusunda konuşma yaptı. Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve iş birliği olanaklarının genişletilmesi üzerinde yoğunlaşıldı.

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve T.C. Berlin Büyükelçisi Sayın Ahmet Başar Şen, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve Almanya ile olan stratejik ilişkilerinin önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerekliliğine işaret ettiler. Ayrıca, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, ticaret engellerinin azaltılması ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

TD-IHK Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bahattin Kaya, Süreyya İnal ve Salih Taşdirek’in katılımlarıyla gerçekleşen programda, Genel Sekreterimiz Okan Özoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. Almanya’nın Türkiye için stratejik önemini vurgulayarak, kurumumuzun iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmedeki rolünü açıkladı.

Katılımcı üyelerimiz ticari faaliyetleri konusunda bilgiler vererek kendilerini tanıtma fırsatı buldular. Bu bağlamda, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a kıymetli ziyaretleri, T.C. Berlin Büyükelçisi Sayın Ahmet Başar Şen’e değerli görüşleri ve programa katılan tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz.