TD IHK TD-IHK, 2022 yılının ilk Online Business Kahvaltısı’nı gerçekleştirdi
TD-IHK, 2022 yılının ilk Online Business Kahvaltısı’nı gerçekleştirdi
TD-IHK, 2022 yılının ilk Online Business Kahvaltısı’nı gerçekleştirdi

31.01.2022 tarihinde TD-IHK, Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim moderatörlüğünde yılın ilk Online Business Kahvaltısı’nı gerçekleştirmiştir.

TD-IHK Üyesi Alangue’den Bora Şahin’in simultane tercümesi eşliğinde gerçekleşen etkinliğe Almanya ve Türkiye’den farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri olan yaklaşık 35 kişi katılım sağlamıştır.

TD-IHK Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim’in ve Genel Sekreter Okan Özoğlu’nun selamlamalarının ardından, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu ilk sözü almıştır. Kocaeli’nin ülkenin imalatının yüzde 13’ünü yapmasından ve Türkiye’nin ithalat ve ihracatını gerçekleştiren en önemli bölgelerinden biri olmasından bahseden Sayın Zeytinoğlu, TD-IHK’nın Türkiye ve Almanya arasındaki ticaretin gelişmesine yapmış olduğu desteğe vurgu yaparak, bu bağlamda yabancı sermayeli şirketler açısından Almanya’nın önemine de dikkat çekmiştir.

Katılımcılar kendilerini ve şirketlerini tanıtarak ikili yeni ilişkiler kurma ve iş birliği taleplerini dile getirme imkanına sahip olmuşlardır.

Etkinlik sonrasında katılımcıların arzuları ile kurulan ikili ilişkileri güçlendirmek ve network ortamının sürekliğini sağlamak amacı ile katılımcıların iletişim bilgileri paylaşılmıştır.

TD-IHK, her sene düzenli olarak yaptığı ve geleneksel hale gelen Business Kahvaltı’larını belirli aralıklarla online olarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

Kahvaltılarımızı yakın bir zamanda yüz yüze gerçekleştirmek ümidi ile tüm katılımcılara etkinliğimize gösterdikleri ilgileri ve katkıları için teşekkür ederiz.

 

News