TD IHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile İzmir Ticaret Odası iş birliğinde “Almanya’ya Gıda İhracatı Bilgilendirme Toplantısı ve Sektör Buluşması” konulu online seminer gerçekleştirildi.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile İzmir Ticaret Odası iş birliğinde “Almanya’ya Gıda İhracatı Bilgilendirme Toplantısı ve Sektör Buluşması” konulu online seminer gerçekleştirildi.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile İzmir Ticaret Odası iş birliğinde “Almanya’ya Gıda İhracatı Bilgilendirme Toplantısı ve Sektör Buluşması” konulu online seminer gerçekleştirildi.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile İzmir Ticaret Odası iş birliğinde 23.06.2021 tarihinde “Almanya’ya Gıda İhracatı Bilgilendirme Toplantısı ve Sektör Buluşması” konulu online seminer gerçekleştirildi.    

İki bölüm olarak gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü TD-IHK Genel Sekreteri Sayın Okan Özoğlu yapmıştır.    

Etkinliğin ilk bölümünde Sayın Özoğlu, selamlamasının ve açılış konuşmasının ardından katılımcılara TD-IHK ve faaliyet alanları, aynı zamanda Türkiye ve Almanya arasındaki gıda ihracatı hakkında bilgiler vermiştir. Her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahseden Sayın Özoğlu, Türkiye’nin yapacağı ihracat konusunda gıda sektörünün önemli bir rolünün olduğundan söz etmiştir.    

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Türkiye’nin Almanya ile olan ticari ilişkilerine, özellikle Almanya’daki göçmen işçilerin yarattığı potansiyelin önemli bir ekonomik güce dönüşmesine ve Avrupa pazarının önemine dikkat çekmiştir. İZTO hakkında bilgiler veren Sayın Prof. Dr. Tanyeri, stratejik planlarında uzun süredir olan gıda sektörü kapsamında Ticaret Bakanlığı iş birliği ve destekleriyle yönetilen URGE projelerinden de bahsetmiştir. Tarım ve gıda alanında devam etmekte olan 4 master projeden en büyüğü olan Dikili projesinin 3 milyon metrekare büyüklüğünde ve modern teknolojik sera alanı ile birlikte tamamının ihracata dönük olduğunu söylemiştir. AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde küçük ölçekte farklı sektörlerdeki işletmelerin hem farkındalık hem de hazırlık süreçlerinin yönetilmesi ve destek olunması konusunda yapılan çalışmalardan da söz eden Sayın Prof. Dr. Tanyeri, verimlilik konusunun da önemli bir gündem maddesi olduğuna değinmiştir.    

Berlin Ticaret Müşaviri Sayın Abdullah Soylu, AB Ekonomisinin sürükleyici gücünü oluşturan Almanya’nın, Türkiye’nin ihracatta %9 pay ile en büyük, ithalatta ise %10,7 pay ile Çin’den sonraki ikinci en büyük ticari ortağı olduğunu belirtmiştir. 2020 yılının ikinci çeyreğindeki dünya mal ticaretindeki küçülmenin boyutunun %21’lere ulaştıktan sonra yılın tamamındaki küresel daralmanın %9,2 oranında gerçekleştiğini açıklamıştır. Türkiye’nin 2020 yılı toplam ihracatının 169,5 milyar dolar ile yıllık hedefin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Sayın Soylu, 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Almanya’ya ihracatta %32,2’lik ve ithalatta ise %23,2 oranında bir artışın olduğunu söylemiştir. E-ticaret yapısının güçlendirilmesinin önem arz etmesi, tedarikte tek kaynağa bağımlılığın sürdürülebilir olmaması, ekonomik ve ticari faaliyetler bakımından dijital dönüşümün zorluluk haline gelmesi, üretim ve yatırımda milli ve yerli payın artırılmasının gerekliliği gibi hususların ülkeler açısından önemli hale geldiğini dile getirmiştir.    

Avrupa Türk Gıda & Perakendeciler Platformu Koordinatörü Sayın Volkan Aydın, önemli ihracat kalemlerinden biri olan Avrupa-Türk gıda sektörü hakkında bilgiler vermiştir. Sayın Aydın, Türklerin büyük bir dağıtım alanını oluşturduğu gıda sektöründe, gıda ihracatının %85’ini Avrupa’ya Türklerin yaptığını belirtmiştir. Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapmak isteyen ihracatçıların en başta dikkat etmeleri gereken şeyin pazar ve saha araştırması olduğunun altını çizen Sayın Aydın, AB’ye ihracat yapmak isteyenlerin hedef ülkedeki yasal gıda kodekslerine ve bu bağlamda etiket yasalarına önem vermeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. Sürdürülebilir ihracat için Avrupa içerisinde bulunmanın da gerekliliğine değinen Sayın Aydın, pazarlama analizi konusunda şirketlerin özellikle satış öncesi gezilerinde, perakende sektöründe gramaj, fiyat ve ambalajların nasıl olması gerektiğini görmelerini tavsiye etmiştir.    

Sayın Volkan Aydın’ın konuşmasından sonra katılımcılar tarafından sorulan sorular farklı konuşmacılar tarafından yanıtlanmıştır.  

Programın ikinci bölümü olan “Sektör Buluşması” kapsamında Almanya’da yerleşik etnik gıda sektöründeki şirketlerle İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı gıda ihracatı yapan şirketler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 3 saati aşkın süren etkinliğimizde şirketler ikili görüşmelerini dijital odalarda yaparak yeni iş ilişkileri kurma imkanına sahip olmuşlardır.    

Tüm konuşmacılara ve katılımcılara ilgileri için teşekkür ederiz.