TD IHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile Koca & Ersöz Hukuk Bürosu iş birliğinde “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” web semineri gerçekleştirildi
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile Koca & Ersöz Hukuk Bürosu iş birliğinde “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” web semineri gerçekleştirildi
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile Koca & Ersöz Hukuk Bürosu iş birliğinde “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” web semineri gerçekleştirildi

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile Koca & Ersöz Hukuk Bürosu iş birliğinde 24.03.2022 tarihinde “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” konulu web semineri gerçekleştirilmiştir.

TD-IHK Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim’in moderasyonunda gerçekleşen online toplantının açılış konuşmasını yapan Sayın Avukat Melis Ersöz Koca’nın ardından Sayın Avukat Gökay Işık sözü almıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri sorumlularının yükümlülükleri, uyum çalışmaları ve güncel kararlar toplantının gündem maddelerini oluştururken, Sayın Avukat Işık ve Sayın Avukat Ersöz Koca kişisel veri tanımı, kişisel verilerin işlenmesi, özel nitelikli kişisel veri, veri sorumlusu ve veri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin tanımları hakkında bilgiler vermişlerdir.

Kişisel verinin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiği açıklayan Sayın Avukat Işık ve Sayın Avukat Ersöz Koca, kişisel verilerin işlenmesindeki genel ilkelerden de söz etmişlerdir. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kişisel verilerin işlenmesindeki başlıca ilkelerdir.

2022 yılı için öngörülen idari para cezası tutarlarından da bahseden Sayın Işık ve Sayın Ersöz Koca, kurul kararlarının yerine getirilmemesi durumunda cezanın 2.678.863 TL olduğunu açıklamışlardır. Uyum projelerinin kapsamı çerçevesinde uyum süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerektiği hususuna da dikkat çekerek, bu bağlamda projelerde yapılan bazı hatalar ve yanlış yaklaşımlardan da söz etmişlerdir. Avukat Işık ve Avukat Ersöz Koca, özellikle VERBİS’e kaydolmanın veri sorumlusunun KVKK’ya uyumlu hale gelmesi anlamına gelmediğinin de altını çizmişlerdir.

İdari ve teknik tedbirlerin alınmaksızın uyum süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilemediğini dile getiren Avukatlarımız, bu bağlamda veri ihlali örneği olarak 8 gün boyunca fark edilemeyen, 28.2 GB’lık verinin/ dışarı giden trafiğin veri sorumlusu tarafından fark edilmediği Yemek Sepeti kararına da dikkat çekmiştir.

Yaklaşımlar ve adım adım proje aşamalarının da anlatıldığı toplantıda, son olarak katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

Avukatlarımıza ve tüm katılımcılara etkinliğimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.


News