TD IHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile LW.P. Lüders Warneboldt Avukatlık Bürosu iş birliğinde “Almanya’da Şirket Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükler” konulu online seminer gerçekleştirildi.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile LW.P. Lüders Warneboldt Avukatlık Bürosu iş birliğinde “Almanya’da Şirket Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükler” konulu online seminer gerçekleştirildi.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile LW.P. Lüders Warneboldt Avukatlık Bürosu iş birliğinde “Almanya’da Şirket Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükler” konulu online seminer gerçekleştirildi.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ile LW.P. Lüders Warneboldt Avukatlık Bürosu iş birliğinde 14.10.2021 tarihinde “Almanya’da Şirket Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükler” konulu online seminer gerçekleştirildi.    

TD-IHK Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim’in moderasyonunda başlayan online toplantının açılış konuşmasında Genel Sekreter Okan Özoğlu TD-IHK ve faaliyet alanlarını tanıtmış, şirket kurmada ticari faaliyetlerin ve aynı zamanda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden de söz etmiştir.    

Avukat Betül Gencer ve Avukat Nilüfer Toprak çalıştıkları hukuk bürosundan, Türkiye masası ve ilgili hukuk alanlarından bahsettikten sonra, Avukat Nilüfer Toprak Almanya’daki girişimcilik faaliyet türleri olan Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaft (UG), Aktiengesellschaft (AG) ve Kommanditgesellschaft (KG) şirket türlerini detaylıca anlatmıştır. Avukat Nilüfer Toprak, GmbH’nın Almanya’da en yaygın şirket türü olduğunu, ana sermayenin 25.000 Euro olması gerektiğini ve şirket yapısı konusunda genel kurul ve şirket müdürünün şirketin organı olduğunu açıklamıştır. Aynı zamanda, UG şirket yapısının genellikle az miktarda ana sermaye yatırılmasından dolayı Almanya’da güvenilir bir iş partneri olarak görülmediğini, AG’nin ise Almanya’da çok bilinmesine rağmen üç organdan dolayı masrafların daha yüksek olması sebebiyle çok tercih edilmediğini dile getirmiştir. Ek olarak GmbH & Co.KG şirket türünün ise Kommandit şirketi gibi bir şahıs şirketi olduğundan söz etmiştir.    

Avukat Nilüfer Toprak, hem ticari ilişkiler hem ortaklar açısından en avantajlı şirket türü olarak görülen GmbH kuruluşu için gerekli şartlarda en az bir ortak, en az 25.000 Euro nakdi sermaye, şirketin adresinin, isminin ve faaliyet alanlarının belirlenmesi, birden fazla hissedar durumunda şirket hisselerinin dağıtımı, noter tasdikli ana sözleşme, genel müdür ataması ve ticaret siciline kayıt yapılması gerektiğini dile getirmiştir.    

Şirket kuruluşu konusunda ilk yapılması gerekenin Alman bir noterden randevu alınması olduğunu söyleyen Avukat Toprak, ana sözleşmenin tasdiklenmesinin ardından genel müdürün atanmasının noter huzurunda gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Şirket hesabı Almanya’daki bir bankada açıldıktan sonra ana sermayenin en az yarısının açılan hesaba ödenmesi gerektiğini aktaran Avukat Toprak, bu bağlamda sonraki aşama olarak ticaret sicili kaydının öneminden de bahsetmiştir.    

GmbH genel müdürün yükümlülüklerinden de söz eden Avukat Toprak’ın ardından, Avukat Betül Gencer Almanya’daki vergi türleri olan Einkommenssteuer (Gelir vergisi), Körperschaftsteuer (Kurumlar Vergisi), Gewerbesteuer (Belediye vergisi) ve Umsatzsteuer (Katma Değer Vergisi) hakkında bilgiler vermiştir. Almanya ve Türkiye arasında bulunan çifte vergilendirme anlaşmasından da bahseden Avukat Betül Gencer, gelir vergisinde vergi oranının gelirin yüksekliğine göre %14-45 oranında artış gösterdiğini, Kurumlar vergisinde ön ödemeler bulunduğunu, şehirlerin kendi aralarında rekabeti sağlamak amacıyla yapılmış olan Belediye vergisinde GmbH, UG ve AG şirket türünün her şart altında ticari gelire tabi olduğunu açıklamıştır.    

Vergi yükümlülükleri kapsamında defter tutma, vergi ön ödemeleri, vergi beyannamelerinin verilmesi, kârın belirlenmesi, yıllık mali tablolar, zamanında vergileri ödeme, vergiyi ödemek için gerekli kaynakları sağlamak gibi maddeler olduğunu açıklayan Avukat Gencer, vergi dairesinin kontrol imkanları konusunda teftiş, özel denetim ve vergi denetimi imkanlarına ve vergisel hataların sonuçlarına da değinmiştir.

Etkinlik sonunda bazı öne çıkan soruların ardından katılımcılara da soru sorma imkanı tanınmıştır. Soru-Cevap bölümündeki konularda Almanya’da şirket kurmanın maliyeti, şirket kurmak için gerekli belgeler, vergisel yükümlülüklerin maliyeti, Türkiye ile bağlantılı vergilendirme, bankalardaki problemler, Almanya’daki Türk bankaları veya internet bankacılığı gibi çözümlerin yanı sıra e-ticaretteki vergilendirme usulleri, teknoparklardaki vergi yükümlülükleri, kurulan şirketin genel müdür değişikliği, genel müdürün yükümlülükleri, oturma izni ve ikameti hakkında sorular cevaplandırılmıştır.    

Konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara etkinliğimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.   


News