TD IHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK)’nın ilk Gıda Çalışma Grubu Kuruluş toplantısı gerçekleştirildi
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK)’nın ilk Gıda Çalışma Grubu Kuruluş toplantısı gerçekleştirildi
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK)’nın ilk Gıda Çalışma Grubu Kuruluş toplantısı gerçekleştirildi

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), 30.03.2022 tarihinde ilk Gıda Çalışma Grubu Kuruluş Toplantısını gerçekleştirmiştir.

TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen online toplantıda, selamlama ve açılış konuşmasının ardından Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformu Koordinatörü Sayın Volkan Aydın sözü almıştır.

Sayın Aydın, toplantının gündem maddeleri olarak pazarlama, markalaşma, satış ve satış kanallarının çeşitlendirilmesi gibi sorunlar karşısında ortak bir akıl çerçevesinde neler yapılabileceğinin üzerinde durulması gerekliliğine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, ihtiyaç duyulan farklı düşüncelerin ortaya konularak sorunlara çözüm odaklı hareket edecek çalışmaların hem Türkiye’deki üreticiler ile hem de Avrupa içerisinde önemli ölçüde dağıtım ağı olan toptancılar arasında bir sistemin kurulması hususunun altını çizmiştir.

50 yıllık bir gıda sektörü içinde ciddi dağıtım ağı olan toptancıların varlığından da söz eden Sayın Aydın, bu noktada iyi iletişim kurmaya ve değerleri daha iyi yönetmeye yönelmemiz gerektiğini de belirtmiştir. Yıllık cirosu yaklaşık 30 milyar avro olan market ve gıda toptancılığı alanında Avrupa’da yaşayan Türklerin en az 10.000’e yakın marketi olduğunu, 2.000 civarında toptancı ve halen de artmaya devam eden 2.000’in üzerinde üreticinin olduğunu belirten Sayın Aydın, aynı zamanda döner sektörünün de yaklaşık 20 milyar avroluk yıllık cirosu olduğunu açıklamıştır.

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ise ajandanın önemine dikkat çekerek, Gıda Çalışma Grubu’nun zamanlama ve önemi açısından herkes için güzel bir fırsat olduğunu dile getirmiştir. Tarımsal üretim ve gıda işleme endüstrisinin hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir şekilde planlanmasında ülkeler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tanyeri, tarımsal üretimin teşviki, rekoltenin ve gıda arzının bundan sonraki süreçte istikrarının sağlanmasının ehemmiyetine de değinmiştir.

Kooperatifleşmenin son dönemde tekrar etkisini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Tanyeri, özellikle Almanya örneğinde göçmen işçi olarak Almanya’ya giden yurttaşların memleket gıdalarına olan ihtiyacı karşılamak amacıyla çok küçük ölçeklerde kurulan işletmelerle, ürünlerin tanıtımı ve genişleyen potansiyeli konusunda Avrupa’daki yerel topluma ve piyasaya karşı üstlendikleri misyondan da bahsetmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Sayın Halit Duran, tarımda su kullanımı konusunun önemine ve ihracattaki yansımalarına vurgu yaparak, fazla su kullanımının engellenmesi konusunda siyasi anlamda birtakım kararlar alındığını ve yasaklar getirildiğini dile getirmiş ve bu alanda farkındalığı artırmak adına Türkiye’ye üretime gelecek yatırımcılar için ortaya çıkabilecek fırsatlara da değinmiştir.

Türkiye ile Avrupa arasındaki gıda ticaretinde olan bazı sorunlara çözüm üretecek ortak bir çalıştay ve bu çalıştay kültürünün geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çeken Sayın Volkan Aydın, gıda sektörünün %85’ini Avrupa’ya getiren Türk toptancılar ile Türkiye’deki Ticaret Odaları ve İhracatçı Birlikleri arasındaki ortak çalışmanın yönetimi hususunun da altını çizmiştir.

İlerleyen ihracatın gelişmesine yönelik, Yeşil Mütabakat, organik tarım, doğru sulama, etiketleme ve ambalaj standartları, rekabet gücü ve fiyatlandırma, markalaşma ve pazarlama, kalite ve standardizasyon gibi konuların ele alındığı toplantıda, Avrupa’daki imkanlar ve Türkiye’deki üreticilerin bir araya gelmesi ile ortak bir çalıştay oluşturulduğu takdirde, mevcut ihracatın çok hızlı şekilde katlanacağı sonucuna varılmıştır. Bir arada hareket etmeyi iyileştirme çalışmaları, var olan ihracatı da iyileştirebilmek adına önemlidir.

Bundan sonraki süreçte mümkün mertebe iki ayda bir olmak üzere Gıda Çalışma Grubu toplantıları devam edecek olup, bu toplantının sonuç bildirisinde yer alan konulardan biri seçilerek ilerideki buluşmaların gündem maddelerini oluşturacaktır.

Tüm katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza etkinliğimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.News